Ιωάννου Α' ε' 14-15 «Η προσευχή που πάντοτε ακούγεται από τον Θεό και απαντιέται»

arrow_drop_up