Ψαλμός ργ' 1-5 & κατά Λουκάν ιζ' 11-19

arrow_drop_up