Κατά Ιωάννην 13:1-20 - Υπηρετώντας αλλήλους με αγάπη / Serving one another with love

arrow_drop_up