Χρονικών Α' κα' 21-27 «Δώσε σε αυτόν που έσφαλε μια ακόμη ευκαιρία και θα ανοίξει για εσένα ο ουρανός»

arrow_drop_up