κατά Μάρκον ι' 32-45 «Μετά το πικρό ποτήρι θα κάνω μεγαλεία στη ζωή σου»

arrow_drop_up