Κατα Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφ. κ' εδάφ 1

arrow_drop_up