Κατά Λουκάν 24:1-35 - Τι προσδοκώ από το Χριστό; / What do I expect from Christ?

arrow_drop_up