κατά Λουκάν δ' 14-21 & προς Α' Κορινθίους α' 4-31

arrow_drop_up