Α' Σαμουήλ α' 1-17 & κατά Μάρκον ιδ' 1-9

arrow_drop_up