Βασιλέων Α, 6:11-13 & Κατά Λουκά 14:1-14

arrow_drop_up