Κατά Μάρκον ι' 46-52 «Προχώρα και μη λαμβάνεις υπόψη τις αντιδράσεις των άλλων»

arrow_drop_up