Δευτερονόμιον α' 19-36 «Οι αδελφοί ημών εδειλίασαν την καρδίαν ημών»

arrow_drop_up