Προς Ρωμαίους 12:1-5 - Ποια είναι η ευάρεστος θυσία ενώπιον του Θεού; / Which sacrifice is acceptable in God's eyes?

arrow_drop_up