Κατά Ματθαίον 25:13-30 - Ο πονηρός και τεμπέλης δούλος δεν θα γευθεί την χαρά του Κυρίου

arrow_drop_up