Πράξεις των Αποστόλων β' 25 «Έβλεπον τον Κύριον ενώπιον μου διαπαντός»

arrow_drop_up