Κατά Μάρκον ις' 1-20 «Έχεις πελαγώσει για κάτι που είναι ήδη τακτοποιημένο από τον Κύριο»

arrow_drop_up