Πράξεις β' 11-15 «Όταν η Πεντηκοστή ευαγγελίζει, δεν υπάρχουν όργανα και χορωδίες»

arrow_drop_up