Προς Τιμόθεον Α 2:1-15 - Καλή και ευπρόσδεκτη προσευχή - Good and acceptable prayer (Greek/English)

arrow_drop_up