Κατά Ματθαίον 21:1-22 - Ο οίκος του Κυρίου είναι οίκος προσευχής

arrow_drop_up