2. Τι σημαίνει το εδάφιο "ο φόβος του ανθρώπου στήνει παγίδα";
3. Ποιά από τα εννέα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος είναι και για γυναίκες; Το χάρισμα τ" /> 2. Τι σημαίνει το εδάφιο "ο φόβος του ανθρώπου στήνει παγίδα";
3. Ποιά από τα εννέα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος είναι και για γυναίκες; Το χάρισμα τ">

Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού:
1. Τι σημαίνει το εδάφιο "πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά εγώ δεν θέλω εξουσιασθή υπο ουδενός";
2. Τι σημαίνει το εδάφιο "ο φόβος του ανθρώπου στήνει παγίδα";
3. Ποιά από τα εννέα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος είναι και για γυναίκες; Το χάρισμα τ

arrow_drop_up