Χρονικών β, 33:1-13 & Κατά Μάρκου 14:63-72

arrow_drop_up