προς Εβραίους ια' 23-29 «Η αυθεντική πίστη σε φέρνει απέναντι στην εξουσία όταν αυτή παραλογίζεται»

arrow_drop_up