Προς Κορινθίους Β' δ' 1-2 [Μαθ. 18] «Έχοντες αυτή τη διακονία, καθώς ελεηθήκαμε, δεν αποκάμουμε»

arrow_drop_up