Προς Κορινθίους Β' γ' 12-18 [Μαθ. 17] «Όπου είναι το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί ελευθερία»

arrow_drop_up