Ψαλμοί β' 1-12 «Αυτός που κάθεται στους ουρανούς, την ώρα αυτή γελάει»

arrow_drop_up