Προς Κορινθίους Β' γ' 1-6 [Μαθ. 14] «Το γράμμα θανατώνει, το Πνεύμα ζωοποιεί»

arrow_drop_up