Ησαΐας 26:20-21 - Κρύψου στο ταμείο σου, εκεί σε περιμένει ο Κύριος

arrow_drop_up