Δευτερονόμιον 28:1-14 - Υπακοή με επιμέλεια

arrow_drop_up