Κατά Ματθαίον 11:20-30 - Ο Θεός ενεργεί στη ζωή μας για να μας αυξήσει την πίστη, όχι την κρίση

arrow_drop_up