Έξοδος 32:7-35 - Ο ευλογημένος λαός έγινε σκληροτράχηλος

arrow_drop_up