Χρονικών Β 16:1-14 - Ευθεία καρδιά μπροστά στον Θεό

arrow_drop_up