Κατά Ματθαίον 11:1-19 - Οι ενέργειες του Θεού είναι η απάντηση στα βέλη του διαβόλου

arrow_drop_up