Πέτρου Α' β' 19-25 "Ένα προσωπικό μήνυμα του Κυρίου για σένα"

arrow_drop_up