Κατά Μάρκον 2:1-12 - Τι κάνεις όταν ο αδερφός σου είναι σε θλίψη; ( Μέρος 2)

arrow_drop_up