Ιώβ 2:1-13 - Τι κάνεις όταν ο αδερφός σου είναι σε θλίψη; ( Μέρος 1)

arrow_drop_up