Σαμουήλ Α 25:1-39 - Στην ταλαιπωρία σου μένε στον αγαθό αγώνα και ο Κύριος θα σε ελευθερώσει

  • Δημήτρης Φωτόπουλος
    26 Jan 2020
    Σίδνεϊ
arrow_drop_up