Κατα Μάρκον κθ' 2 - Οταν ανέβεις στο όρος, τότε θα δεις και θα ακούσεις.

arrow_drop_up