Α, Σαμουήλ 11:1-11 & Κατά Λουκά 22;24-32

arrow_drop_up