Κατα Ματθαίον κς' 36 - Ο σαρκικός έχει σαρκικά όπλα, ο πνευματικός πνευματικά.

arrow_drop_up