Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού:
-Εκλογή και προορισμός. Η πίστη προς σωτηρία είναι ενέργεια του Θεού ή του ανθρώπου;

arrow_drop_up