/ Προς Κορινθίους Β' κεφ. 9 (θ') 12-14 & Προς Κορινθίους Β'κεφ.10 (ι') 1-18 & Προς Κορινθίους Β' κεφ. 11 (ια') 1-6 - FACP Tube
Watch more great videos at FACP Tube