/ Δευτερονόμιο κδ΄ [24] 19-22 & Κατά Λουκάν ζ΄ [7] 36-50 - FACP Tube
Watch more great videos at FACP Tube