/ Ιησούς του Ναυή κεφ. 1(α')1-9 & Κατά Λουκάν κεφ. 9(θ')57 - FACP Tube
Watch more great videos at FACP Tube