/ προς Κολοσσαείς α' 9 (Μάθημα 11) «Νοήμονες σκεπτόμενοι ή επιφανειακά λειτουργούντες και κοιμώμενοι;» - FACP Tube
Watch more great videos at FACP Tube