/ Ησαΐας νθ΄ [59] 1-15 & προς Ρωμαίους α΄ [1] 18-22 - FACP Tube
Watch more great videos at FACP Tube