Ασπρόπυργος

46:30

Προς Τιμόθεον Β' γ-δ΄8

55:01

Βασιλέων Β' ζ΄ & Κατά

51:22

Κατά Λουκάν κδ΄13

43:44

Πράξεις Των Αποστόλων κζ΄9

44:34

Ψαλμοί ρλθ΄

48:55

Ψαλμοί κβ΄ & Κατά Ματθαίον

45:07
47:01

Ιησούς Του Ναυή ιδ΄6-15

57:24

Ψαλμοί ρμε΄ & Μαλαχίας δ΄

48:30

Κατά Ματθαίον ιη΄15

39:31

Ομολογια Κώστα Κούτρα

48:30

Κατά Μάρκον θ΄14

06:40

Σοφονίας γ΄14

44:02

Κατά Λουκάν ζ΄36

47:44

Ησαΐας να΄

50:12

Αββακούμ γ΄17 & Κατά Λουκ

50:57

Κατά Ματθαίον η΄18

47:47

Κατά Ματθαίον ιε΄

46:51

Ησαΐας ε΄

46:13

Προς Φιλιππησίους δ΄

41:01

Σαμουήλ Α' κγ΄

52:48

Αμώς δ΄ & Κατά Ματθαίον κα

46:44

Προς Φιλιππησίους β΄12

45:49

Χρονικών Β' κ΄

51:57

Εσθήρ γ΄ & Κατά Ματθαίον κ

42:12

Αριθμοί κβ΄

36:26

Προς Φιλιππησίους δ΄4

55:41

Σαμουήλ Α' ις΄ & Κατά

 
arrow_drop_up