Λονδίνο

35:50

Εκκλησιαστής ια΄

47:08

Ησαΐας β΄

41:19

Λουκάς ιβ, 4-7

48:31

Ματθαίος δ, 17 - 20 & Ψαλμός μ

  • Γιώργος Στογιάνοβ & Μανώλης Καλοκαιρινός
  • Λονδίνο

  • 16 July 2021
47:26

Ματθαίος ζ, 13-14

50:07

Α΄Πέτρου δ, ε

38:31

Ομολογία πίστεως

43:06

Α΄Πέτρου γ

40:35

Α' Τιμοθέου δ'

38:56

Φιλιππησίους β΄1-13

27:18

Πράξεις ι', 1-48

42:13

Κατά Λουκάν, ιβ:35-40

40:39

Κατά Ματθαίον, κα:33-41

33:06

Προς Ρωμαίους, ιδ:17-19

37:54

Κατά Λουκάν, Δ:14-32

50:44

Ιακώβου, Α:1-4 & Πράξεις Α:6-8

  • Κ. Θεοδωρόπουλος & Μ. Καλοκαιρινός
  • Λονδίνο

  • 25 Apr 2021
25:48

Κατά Ιωάννην, Β:1-12

38:47

Αποκάλυψης Ιωάννου, β:1-7

1:00:08

Ιωάννη, κα:9-25 & Β' Κορινθίου

  • Ν. Σταυρίδης & Μ. Καλοκαιρινός
  • Λονδίνο

  • 11 Apr 2021
35:29

Προς Εφεσίους δ' κεφάλαιο

31:02

Ιερεμίας ιζ' 5:13

27:29

Προς Ρωμαίους, Η:1-17

41:43

Ζαχαρίας ζ, 8-14 & η, 16-18

46:19

Σαμουήλ Α', ιζ:31-40

40:01

Κατά Μάρκον, Ε:1-20

47:22

Γένεσις, γ:1-19

40:49

Κατά Ματθαίον, κζ:27-56

35:54

Θεσσαλονικείς Α', δ:13-ε:11

 
arrow_drop_up