Λονδίνο

32:42

Κατά Ιωάννην ιζ:20-26

24:40

Προς Εφεσίους, γ:14-21

39:05

Προς Ρωμαίους, ιε:1-7

42:44

Κορινθίους Α, ι:1-15

47:16

Ρωμαίους ΙΒ

35:03

Κορινθίους Α, ΙΓ:1-7

42:15

Έξοδος Α:6-22

23:13

Κατά Λουκάν, δ:14-33

54:48

Κατά Ματθαίον, κε:14-30, Προς

  • Μανώλης Καλοκαιρινός, Γιάννης Καϊτατζής
  • Λονδίνο

  • 29 Nov 2020
49:10

Α΄ Ιωάννου α':1-10, Α΄ Πέτρου

  • Μανώλης Καλοκαιρινός & Γιάννης Καϊτατζής
  • Λονδίνο

  • 22 Nov 2020
49:51

Κατά Ματθαίον κς: 36-46, Ψαλμ

  • Μανώλης Καλοκαιρινός, Γιάννης Καϊτατζής
  • Λονδίνο

  • 15 Nov 2020
44:06

Κατά Ιωάννην ιβ' 23-26 & Αποκά

35:44

Ψαλμός κγ΄ (23)

 
arrow_drop_up