Λονδίνο

28:50

Μάρκος δ΄1-20

40:53

Β' Κορινθίους δ'.

46:21

Λουκάς ιε' 11-35

30:43

Μάρκος γ΄31-35

45:34

Ρωμαίους ι'

33:04

Μάρκος γ΄ 20-30

51:31

Ματθαίος ις' 13-35

34:32

Μάρκος γ΄13-19

1:44:05

Χειροτονία Διακόνων

  • Στέργιος, Δικαίος, Παναγούλιας, Σπινάκης
  • Λονδίνο

  • 28 Nov 2021
34:40

Μάρκος γ΄1-12

54:33

Α' Θεσσαλονικείς γ' 11-13 & δ'

31:13

Μάρκος β΄ 19-28

1:02:41

Ματθαίος η΄14-34

55:03

Α΄Πέτρου δ 7-19

48:05

Αγγαίος α' 1-15

32:08

Μάρκος β΄ 18-22

53:15

Ιωάννης η' 30-59

30:16

Μάρκος β΄ 13-17

34:16

Μάρκος β΄ 1-12

52:50

Γαλάτες ε΄1

45:57

Φιλιππησίους δ' 4 - 9

45:43

Ρωμαίους α' 1-7

36:06

Μάρκος α΄ 40-45

51:17

Εφεσίους β'

34:05

Μάρκος α΄21-39

46:36

Ρωμαίους η' 26-39

33:43

Μάρκος α΄1-20

53:24

Πράξεις ι' 34-48

 
arrow_drop_up