Λονδίνο

40:39

Κατά Ματθαίον, κα:33-41

33:06

Προς Ρωμαίους, ιδ:17-19

37:54

Κατά Λουκάν, Δ:14-32

50:44

Ιακώβου, Α:1-4 & Πράξεις Α:6-8

 • Κ. Θεοδωρόπουλος & Μ. Καλοκαιρινός
 • Λονδίνο

 • 25 Apr 2021
25:48

Κατά Ιωάννην, Β:1-12

38:47

Αποκάλυψης Ιωάννου, β:1-7

1:00:08

Ιωάννη, κα:9-25 & Β' Κορινθίου

 • Ν. Σταυρίδης & Μ. Καλοκαιρινός
 • Λονδίνο

 • 11 Apr 2021
35:29

Προς Εφεσίους δ' κεφάλαιο

31:02

Ιερεμίας ιζ' 5:13

27:29

Προς Ρωμαίους, Η:1-17

41:43

Ζαχαρίας ζ, 8-14 & η, 16-18

46:19

Σαμουήλ Α', ιζ:31-40

40:01

Κατά Μάρκον, Ε:1-20

47:22

Γένεσις, γ:1-19

40:49

Κατά Ματθαίον, κζ:27-56

35:54

Θεσσαλονικείς Α', δ:13-ε:11

32:42

Κατά Ιωάννην ιζ:20-26

24:40

Προς Εφεσίους, γ:14-21

39:05

Προς Ρωμαίους, ιε:1-7

42:44

Κορινθίους Α, ι:1-15

47:16

Ρωμαίους ΙΒ

35:03

Κορινθίους Α, ΙΓ:1-7

42:15

Έξοδος Α:6-22

23:13

Κατά Λουκάν, δ:14-33

54:48

Κατά Ματθαίον, κε:14-30, Προς

 • Μανώλης Καλοκαιρινός, Γιάννης Καϊτατζής
 • Λονδίνο

 • 29 Nov 2020
49:10

Α΄ Ιωάννου α':1-10, Α΄ Πέτρου

 • Μανώλης Καλοκαιρινός & Γιάννης Καϊτατζής
 • Λονδίνο

 • 22 Nov 2020
49:51

Κατά Ματθαίον κς: 36-46, Ψαλμ

 • Μανώλης Καλοκαιρινός, Γιάννης Καϊτατζής
 • Λονδίνο

 • 15 Nov 2020
44:06

Κατά Ιωάννην ιβ' 23-26 & Αποκά

 
arrow_drop_up