Ριζούπολη

27:00

Προς Εφεσίους 6:10-20

41:25

Προς Κορινθίους Α' 10:16-

23:03

Πράξεις Των Αποστόλων 12:1-17

37:00

Προς Εβραίους 6:9-10

25:53

Προς Κολοσσαείς γ':10-17

39:11

Κατά Ματθαίον 21:33-45

42:06

Προς Κορινθίους Α' 10:1-1

27:27

Γένεσις 39:11-23

35:36

Μαλαχίας 3:13-18

46:47

Προς Κορινθίους Α' 10:1-2

21:40

Κατά Λουκάν 24:13-40

38:21

Προς Ρωμαίους 5:12-14 & Πρ

47:26

Προς Κορινθίους Α' 9:1-14

16:41

Ησαΐας 55:8

50:19

Προς Κορινθίους Α' 7:17-3

26:17

Γένεσις 39:7-10

40:41

Προς Τιμόθεον Β' 1:3-12 &

46:26

Προς Κορινθίους Α' 7:1-16

26:42

Γένεσις 39 (1-4)

24:00

Γένεσις 39:1-6

39:27

Ησαΐας 43:

46:50

Χρονικών Α' 29:9-10

28:16

Κατά Ιωάννην 5 (1-18)

47:04

Κριταί 16:4-21

50:42

Προς Κορινθίους Α' 5:1-13

28:05

Κατά Λουκάν 19:1-10

40:54

Πράξεις Των Αποστόλων 13:1-11

51:12

Ησαΐας 6:1-8

 
arrow_drop_up