Ριζούπολη

35:10

Παροιμίαι ιβ'22 & Λουκάς ιη' 9

46:41

Ιεζεκιήλ λγ' 1-20

47:31

Κατα Ιωάννην α' 1-18

47:54

Α' Κορινθίους ιδ' 13-40

43:40

Αποκάλυψη 14-18

48:28

Β' Πέτρου δ' 7-8

43:10

Κατα Λουκάν δ' 22-27

47:58

Μάθημα από Πράξεις

43:11

Ωσηέ ιδ' 1-9

46:02

Β' Προς Τιμόθεον α' 6-10

42:32

Κατα Ματθαίον ε' 14

51:48

Πράξεις κα' 10-14 & Α' Κορινθί

39:42

Παροιμίαι ς' 4-11 & Ρωμαίους ι

44:34

Προς Φιλιππησίους γ' 1-16

44:37

Β' Βασιλέων δ' 8-37

39:25

Πράξεις κζ' 13-25

44:14

Ψαλμός πδ' & Ματθαίον κς' 30-3

40:59

Κατα Ιωάννην θ' 1-41

48:29

Πράξεις κ'28-38 & κα'1-16

56:59

Φιλιππησίους γ'17-21 & Λουκάς

46:22

κατα Ιωάννην 16:19-24

44:09

Κατα Λουκάν ι' 25-28

48:45

Πράξεις κ'25-29

44:47

Α' Σαμουήλ β' 1-10

48:49

Κατα Ματθαίον α 18-25

47:48

Πράξεις κ' 17-24

38:17

Ιώβ μβ'

14:54

Κατα Λουκάν ιη' 1-8

 
arrow_drop_up