Ριζούπολη

50:54

Δευτερονόμιον 10:12-19

43:43

Κατά Λουκάν 17:11-37

44:25

Αποκάλυψις Ιωάννου 8:1-9:11

33:27

Κατά Μάρκον 9:33-37

50:46

Εσθήρ 4:13-17 & Εσθήρ 5:1-8

41:16

Ησαΐας 40

42:28

Κατά Λουκάν 16:1-13

44:24

Γένεσις 3:1-10

26:25

Κατά Λουκάν 21:34-38

43:30

Προς Κορινθίους Α' 14:1-4

19:14

Κατά Λουκάν 19:1-9

46:23

Γένεσις ιγ' 5-18

41:06

Προς Κορινθίους Α' 13:1-1

25:28

Ψαλμοί 27:1-14

38:02

Κατά Λουκάν 21:25-38

43:02

Προς Κορινθίους Α' 12:12-

27:27

Προς Κορινθίους Β' 12:1-1

36:45

Κατά Ιωάννην 3:1-10

38:48

Ζαχαρίας 4:1-10

25:09

Κατά Λουκάν 5:17-20

43:43

Προς Κορινθίους Α' 13:1-1

17:22

Κατά Λουκάν 5:17-26

34:09

Πράξεις Των Αποστόλων 3:1-11

43:50

Προς Κορινθίους Α' 11:17-

24:41

Βασιλέων Α' 13:1-22

42:07

Σαμουήλ Β' 12:1-14

39:45

Προς Κορινθίους Α' 11:1-1

35:42

Κατά Λουκάν 12:35-48

 
arrow_drop_up