Νίκαια

11:46

Ψαλμοί 77:01-20

 • Νίκος Νικολακόπουλος
 • Νίκαια

 • 21 Aug 2016
38:00

Ζαχαρίας 04:01-14

 • Νίκος Νικολακόπουλος
 • Νίκαια

 • 21 Aug 2016
46:27

Κατά Ματθαίον 22:34-46

42:39

Προς Ρωμαίους 08:01-17

 • Νίκος Νικολακόπουλος
 • Νίκαια

 • 17 Aug 2016
37:15

Κατά Λουκάν 15: 1-2, 11-32

38:18

Κατά Λουκάν 18:31-42 & 19:

42:09

Κατά Ιωάννην 04:01-30

 • Λευτέρης Νικολακόπουλος
 • Νίκαια

 • 08 Aug 2016
41:42

Πράξεις Των Αποστόλων 26:1-29

41:59

Αποκάλυψις 16: 10-19

 • Νίκος Νικολακόπουλος
 • Νίκαια

 • 01 Aug 2016
24:29

Ψαλμοί 102: 01-28

 • Νίκος Νικολακόπουλος
 • Νίκαια

 • 31 July 2016
34:44

Κατά Ιωάννην 4:43-54

 • Νίκος Νικολακόπουλος
 • Νίκαια

 • 31 July 2016
23:54

Προς Φιλιππησίους 01:27-30

15:39

Κατά Μάρκον 05:21-24

40:43

Κατά Ματθαίον 7: 28- 8:4 &

43:03

Αποκάλυψις 16:01

 • Νίκος Νικολακόπουλος
 • Νίκαια

 • 25 July 2016
16:02

Ψαλμοί 53:01-06

 • Νίκος Νικολακόπουλος
 • Νίκαια

 • 24 July 2016
29:14

Κατά Λουκάν 12:14-21

 • Νίκος Νικολακόπουλος
 • Νίκαια

 • 24 July 2016
44:02

Μηνύματα μέσα από το Ευαγγέλιο

 • Δημήτρης Αργέντης & Γιώργος Κομνηνός
 • Νίκαια

 • 22 July 2016
39:27

Δανιήλ 01:08-21

 • Θεόδωρος Καραΐσκος
 • Νίκαια

 • 20 July 2016
18:24

Ψαλμοί 73:01-28

 • Νίκος Νικολακόπουλος
 • Νίκαια

 • 17 July 2016
37:22

Προς Εβραίους 12:01-02

 • Νίκος Νικολακόπουλος
 • Νίκαια

 • 17 July 2016
54:01

Ιερεμίας 6:16 7: 1-15

 • Νίκος Ντουρουντάκης
 • Νίκαια

 • 15 July 2016
16:37

Προς Φιλιππησίους 02:12-13

29:01

Προς Κορινθίους Α' 13:01-

 • Λευτέρης Νικολακόπουλος
 • Νίκαια

 • 08 July 2016
40:45

Κατά Λουκάν 01:26-38

41:40

Αποκάλυψις 14: 06 - 11

 • Νίκος Νικολακόπουλος
 • Νίκαια

 • 04 July 2016
11:21

Ψαλμοί 11:01-07

 • Νίκος Νικολακόπουλος
 • Νίκαια

 • 03 July 2016
41:43

Γένεσις 04:01-16

 • Νίκος Νικολακόπουλος
 • Νίκαια

 • 03 July 2016
 
arrow_drop_up